Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Poznań 61-858 ul.Grobla 26
tel. (061) 852 95 67
e-mail: zolgrobla@zolgrobla.poznan.pl

 

 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy
61-858 Poznań, ul. Grobla 26
tel. (061)852-94-68, (061)852-94-69
tel/fax: (061)852-95-67
mail: zolgrobla@zolgrobla.poznan.pl

 

Lp.
Stanowisko
Telefon
Wewnętrzny
1.
Dyrektor
852-95-67
852-94-68
-
40
2.
Główna Księgowa
852-07-97
852-94-68
-
42
3.
Kierownik Oddziału Stacjonarnego
852-94-68
39
4.
Kierownik Oddziału Dziennego
852-94-68
45
5.
Pracownik Socjalny
852-94-68
46
6.
Inspektor d/s płac i zamówień publicznych
852-94-68
36