Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Poznań 61-858 ul.Grobla 26
tel. (061) 852 95 67
e-mail: zolgrobla@zolgrobla.poznan.pl

 

 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Poznaniu ul. Grobla jest samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej o profilu psychiatrycznym.
Zakład świadczy usługi osobom dorosłym, nie kwalifikującym się do hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, ale wymagających całodobowej pielęgnacji i opieki, kontynuacji leczenia farmakologicznego i rehabilitacji oraz psychoterapii.
Zakład dysponuje 74 miejscami na oddziałach stacjonarnych i 20 miejscami oddziale dziennym.