Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Poznań 61-858 ul.Grobla 26
tel. (061) 852 95 67
e-mail: zolgrobla@zolgrobla.poznan.pl

 

 

Oddział ten istnieje od 1 stycznia 2001r. Jest przeznaczony dla osób dorosłych ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną. Warunkiem przyjęcia jest wstępna konsultacja z kierownikiem oddziału: Agnieszką Wolską - psychologiem klinicznym; termin konsultacji ustalany jest telefonicznie:

pon.-pt. w godz.: 8.00-15.00, tel. 852-94-68, 852-95-67

Dokumenty potrzebne do przyjęcia: skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, dowód osobisty, legitymacja rencisty lub legitymacja ubezpieczeniowa. Zajęcia terapautyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz.:9.00-14.00.

 

 • psychoterapia indywidualna i grupowa
 • terapia zajęciowa: zajęcia plastyczne, audiowizualne, kulinarne, informatyczne
 • opieka medyczna w zakresie psychiatrii
 • treningi umiejętności społecznych
 • psychoedukacja
 • muzykoterapia
 • spacery, wycieczki
 • zwiedzanie wystaw, galerii, muzeów
 • organizowanie świąt i uroczystości
 • zajęcia sportowe
 • rehabilitacja ruchowa
 • zabiegi fizykoterapeutyczne
 • masaże
Oferujemy także doractwo socjalne. Zespół terapeutyczny składa się z: psychologów, terapeuty zajęciowego, lekarza psychiatry, rehabilitanta ruchowego, pielęgniarki, masażysty, pracownika socjalnego.
Na Oddziale Dziennym preferowane jest indywidualne podejście do każdej zgłaszającej się osoby, aby odkryć jej psychiczne potrzeby i pomóc w ich zaspokojeniu.
Celem terapeutycznym jest odnajdywanie zdolności, talentów, inspirowanie do różnorodnych aktów twórczych; które oprócz satysfakcji i radości dają także poczucie spełnienia, wiarę we własne możliwości, poprawiają samoocenę.
Na oddziale cała grupa terapeutyczna oraz pracownicy starają się o stworzenie domowej, rodzinnej atmosfery dającej poczucie bezpieczeństwa, akceptację i zrozumienie. Tutaj ludzie chorzy zwracają się w stronę rzeczywistości i przyszłości. Zapraszamy wszystkie osoby mające problemy psychiczne oraz ich rodziny i przyjaciół aby zgłaszały się do nas.

Wszelkich informacji o Oddziale Dziennym udziela kierownik: Agnieszka Wolska psycholog kliniczny.

 

"Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka,
Gdyby wszyscy byli silni jak konie,
Gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości,
Nikt nikomu nie był by potrzebny."
Ks. Jan Twardowski