Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Poznań 61-858 ul.Grobla 26
tel. (061) 852 95 67
e-mail: zolgrobla@zolgrobla.poznan.pl

 

 

W oddziałach stacjonarnych udziela się całodobowych świadczeń medycznych zapewniając opiekę przewlekle chorych w formie długoterminowej. Jest to długookresowa, ciągła, profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja oraz kontynuacja leczenia farmakologicznego.

W ramach świadczeń zakład zapewnia:

  • środki farmakologiczne
  • materiały medyczne
  • konsultacje lekarzy specjalistów
  • zlecone badania diagnostyczne

Odziały posiadają sprzęt i wyposażenie wymagane w zakładach opieki długoterminowej, niezbędne do pielęgnacji i kontynuacji leczenia.