Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Poznań 61-858 ul.Grobla 26
tel. (061) 852 95 67
e-mail: zolgrobla@zolgrobla.poznan.pl

 

 

Personel zakładu stanowią fachowi pracownicy medyczni:
  • lekarz specjalista II stopnia w zakresie psychiatrii
  • lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych
  • pielęgniarki posiadające kwalifikacje w zakresie pielęgnowania przewlekle chorych i niepełnosprawnych
  • psycholodzy kliniczni
  • terapeuci zajęciowi
  • pracownik socjalny, technik fizykoterapii, masażysta
  • oraz personel pomocniczy posiadający przeszkolenie.