Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Poznań 61-858 ul.Grobla 26
tel. (061) 852 95 67
e-mail: zolgrobla@zolgrobla.poznan.pl

 

 

Zakład zapewnia opiekę w czasie organizowanych zajęć rekreacyjnych:
  • zajęcia sportowe, zabawy integracyjne, wycieczki, spacery , imprezy okolicznościowe
  • do dyspozycji pacjentów przygotowane są na dziedzińcu zakładu stoliki z parasolkami, pawilony ogrodowe, ławeczki.