Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Poznań 61-858 ul.Grobla 26
tel. (061) 852 95 67
e-mail: zolgrobla@zolgrobla.poznan.pl

 

 

I. Świadczenia zdrowotne w oddziałach stacjonarnych udzielane są w zakresie:
 • leczenia psychiatrycznego
 • leczenia chorób wewnętrznych
 • terapii farmakologicznej
 • pielęgnacji chorych
 • psychoterapii
 • zabiegów fizjoterapeutycznych
 • terapii zajęciowej
 • kompleksowej opieki socjalnej
 • edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
II. Świadczenia zdrowotne udzielane w oddziale dziennym psychiatrycznym:
 • psychoterapia indywidualna i grupowa
 • psychoedukacja
 • treningi umiejętności społecznych
 • opieka medyczna w zakresie psychiatrii
 • terapia zajęciowa
 • rehabilitacja ruchowa