Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Poznań 61-858 ul.Grobla 26
tel. (061) 852 95 67
e-mail: zolgrobla@zolgrobla.poznan.pl

 

 

W zakładzie prowadzone są różne formy terapii zajęciowej:
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia kulinarne
  • robótki ręczne
  • prace techniczne w drewnie, glinie, szkle, metalu
  • konkursy gier i zabaw
  • organizacja imprez okolicznościowych